Aleksa un Elīne

Foto sesija Elīnei un Aleksai Bīriņu pirts parkā un jūras malā 2017. gada jūlija vidū.