Elīne un Aleksa

Foto sesija Elīnei un Aleksai Turaidas muzejā 2016. gada augusta sakumā.