Inga, Emīlija, Hugo, Artūrs

Ingu, Emīliju, Hugo un Artūru fotogrāfēju 2015.gada oktobra vidū Turaidas muzejā.