Laima un Toms

Kāzas Laimai un Tomam 2015.gada septembra sākumā.
Ceremonija Bulduru evaņģēliski luteriskā baznīcā.